Δημοσιεύσεις


 • ''Υδροδυναμική ανάλυση πηγών σε πετρώματα με επικράτηση περατότητας ασυνεχειών. Ενότητα Πίνδου. Ευρύτερη περιοχή λεκάνης Άνω Βουραϊκού Αχαϊας''
  Γερ. Γιαννάτος
  Διδακτορική Διατριβή. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1999
 • ''Μοντέλο Πεπερασμένων Στοιχείων για την προσομοίωση του Παράκτιου Υδροφορέα Γαλήνης - Εγγαρών Ν. Νάξου''
  Κ.Καλλιοντζής, Π.Αυγερόπουλος, Γ.Γιαννάτος
  Τεχνικά Χρονικά Α', 1989, Τομ. 9, Τεύχος 3, σελ. 37 - 58
 • ''Μαθηματική Προσομοίωση Ροής και Διείσδυσης Θαλασσίου Ύδατος στον Υδροφορέα Νυδρίου - Λευκάδας''
  Κ.Καλλιοντζής, Π.Αυγερόπουλος, Γ.Γιαννάτος
  Τεχνικά Χρονικά Α', 1994, Τομ. 14, Τεύχος 4, σελ. 7 - 36
 • ''Increasing the stability of a failed slope by pumping, Malakasa Landslide, Athens, Greece''
  P.Marinos, M.Yannatos, E.Sotiropoulos, S.Cavounidis
  Proceedings of International Symposium on Engineering Geology and the Environment, organized by the Greek National Group of I.A.E.G., Greece 23 - 27 June, 1997.
  A.A. Balkema Publishers, The Netherland, 1997, Volume 1, p. 853 - 857.
 • ''Instability Phenomena in the Neogene Deposits of Northern Peloponnesus, Greece''
  G.Stournaras, G.Tsimpidis, P.Tsoumanis, G.Yannatos, R.Guillande
  Bull. Eng. Geol. Env. (1998) 57, p. 65 - 68, Springer-Verlag.
 • ''Μορφοτεκτονικά κριτήρια αναγνώρισης ενεργών ρηγμάτων στην περιοχή Αρκίτσας - Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρλων''
  Παυλίδης Σ., Χατζηπέτρος Α., Γκουντρομίχου Χ., Αυγερόπουλος Π., Γιαννάτος Γ., Βάσιος Δ.
  Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 11 - 13 Νοεμβρίου 1999, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, σ. 72 - 81.
 • ''Χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων στη διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων. Η περίπτωση της βιομηχανικής ζώνης της Πάτρας, Πελοπόννησος''
  Α.Παναγόπουλος, Γ.Γιαννάτος, Π.Ζάννης
  5ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ε.Γ.Ε., Λευκωσία, Κύπρος 12 - 14 Νοεμβρίου 1999.

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr