Ιστορικό


Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών στους τομείς Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Τεχνικής Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας, Τεχνητού εμπλουτισμού και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Στους τομείς αυτούς έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα περισσότερες από 500 μελέτες για λογαριασμό Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων.

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr