• Αρχική
  • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Μελετητικά πτυχία

Μελετητικά πτυχία


Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΓΕΜ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 16 και διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες:

  • Κατηγορία 20 (Γεωλογικές μελέτες) Τάξη Γ'
  • Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) Τάξη Γ'

Η εταιρεία διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό από μελετητές με πτυχία Α' και Β' τάξης, με ειδικότητες μηχανικού γεωλόγου, υδρογεωλόγου, περιβαλλοντολόγου, πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και είναι οργανωμένη για την πλέον αξιόπιστη διεκπεραίωση κάθε μορφής και μεγέθους μελετών.

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr