• Αρχική
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • Προστασίας Περιβάλλοντος
  • Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες

Ενδεικτικά έργα:


  • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης θαλάσσιων ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr