• Αρχική
 • ΜΕΛΕΤΕΣ
 • Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις ανάγκες εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων (οδικών, σιδ/κών, υδραυλικών).

Ενδεικτικά έργα:


 • Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Καμένων Βούρλων.
 • Οριστική Μελέτη συμπληρωματικών έργων για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλ/νίας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αρδευτικό Φράγμα Κρητηνίας και Έργα Αξιοποίησης» Ν. Δωδεκανήσου.

 • Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια της Μελέτης Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Α.Π. Δήμου Καμποχώρων Χίου.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων της Επαρχιακής Οδού Νο9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά) Νομού Ροδόπης.
 • Οδικός άξονας Νοτιο-Ανατολικής Πελοποννήσου (Άργος – Άστρος – Λεωνίδιο – Σκάλα) Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη και περιβαλλοντική θεώρηση.

 • Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια καθηκόντων τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση των απαιτούμενων για την παραχώρηση του έργου ''Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του συνδυασμού παραχώρησης του οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη''.

 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Διδυμοτείχου - Σ.Σ. Ορμενίου (ΑΔ 1145).

 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Προμαχώνα (ΑΠ 517).

 • Αγωγός μεταφοράς νερού από λιμνοδεξαμενή Ξεριάς Αλμυρού Ν. Μαγνησίας προς τα κατάντη δίκτυα. Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 • Μελέτη ύδρευσης Μάνης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αγωγού μεταφοράς νερού στο τμήμα Σκουτάρι – Κότρωνας Μάνης Ν. Λακωνίας.
 • Αρδευτικό έργο στο πεδινό τμήμα του πρώην έλους Κανδήλας Ν. Αρκαδίας. Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 • Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. για τη μελέτη του έργου (11η Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Αλυκών) Νομού Ζακύνθου.
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μελέτη του έργου ''Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Απέρι – Σπόα – Όλυμπος Νήσου Καρπάθου'' (Μ.Π.Χ. & Μ.Π.Ε.).
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μελέτη του έργου της Μαραθώνιας Διαδρομής στην Αττική.

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr