• Αρχική
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • Τεχνικής Γεωλογίας
  • Τεχνικογεωλογικές μελέτες για την διάνοιξη λατομείων υλικών οδοστρωσίας, μαρμάρων, σχιστολίθων, γρανιτών κ.λ.π.

Ενδεικτικά έργα:


  • Γεωλογική έρευνα εντοπισμού θέσεων υλικού δανειοθαλάμου για τις ανάγκες κατασκευής του οδικού τμήματος νότιας παράκαμψης Ρεθύμνου.

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr