• Αρχική
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • Υδρογεωλογίας
  • Γεωλογικές μελέτες φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών.

Ενδεικτικά έργα:


  • Κατασκευή Φράγματος Φερέκαμπος Νήσου Σκύρου – Γεωλογική Μελέτη.
  • Οριστική γεωλογική μελέτη λίμνοδεξαμενής στη θέση "Ξεριάς" Νομού Μαγνησίας.
  • Μελέτη μικρών λιμνοδεξαμενών στα νησιά της νοτίου Επτανήσου (Κεφαλλονιά-Ιθάκη-Κάλαμος -Ζάκυνθος). Οριστικές γεωλογικές μελέτες στις θέσιες Πατρικάτα – Ερίσσου, Λυχνιάς-Ληξουρίου, Χόχλιας-Μονοπολάτων, Παλιαγρός-Γριζάτων, (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ), Ανωγή Ιθάκης, Φιολίτης, Φτερόβη -Ρομίιρι (ΖΑΚΥΝΘΟΣ), Κατελιός, Αγία Ειρήνη - Καμπιτσάτα (2), Αγία Ειρήνη - Καμπιτσάτα (1) (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ).

  • Γεωλογική μελέτη φράγματος Σκαρδανά Ν.Χίου.
  • Οριστική γεωλογική μελέτη λιμνοδεξαμενής Πιτυούς Ν. Χίου.
  • Γεωλογική μελέτη αρδευτικού φράγματος Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης.
  • Προκαταρκτική μελέτη άρδευσης περιοχής Μύτικα Κανδύλα Ν. Αιτ/νίας. Προκαταρκτική γεωλογική μελέτη φράγματος και ταμιευτήρα στο χείμαρρο Πλατανιά.

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr