• Αρχική
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • Υδρογεωλογίας
  • Γεωλογικές μελέτες στα πλαίσια των μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Ενδεικτικά έργα:


  • Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/εκ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr