• Αρχική
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • Υδρογεωλογίας
  • Ειδικές Υδρογεωλογικές μελέτες διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Ενδεικτικά έργα:


  • Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη διερεύνησης των δυνατοτήτων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος SAN STEFANO στην Κέρκυρα.
  • Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου.
    Τροποποίηση οριστικής μελέτης ακαθάρτων Υποζώνη 2α. Υδρογεωλογική μελέτη και σύνταξη μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης

  • Υδρογεωλογική μελέτη υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Καρδαμύλων Χίου.
  • Μελέτη απαγωγής και διάθεσης λυμάτων λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Ειδική προκαταρκτική μελέτη. Υδρογεωλογικό μέρος.

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr