• Αρχική
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • Υδρογεωλογίας
  • Υδρογεωλογικές μελέτες προστασίας παράκτιων υδροφορέων από θαλάσσια διείσδυση.

Ενδεικτικά έργα:


  • Μελέτη υδατικού ισοζυγίου κάμπου Νυδριού Λευκάδος.
    Υδρογεωλογική μελέτη και έρευνα των δυνατοτήτων απορρύπανσης του προσχωματικού υδροφορέα από τη θαλάσσια διείσδυση και ορθολογικής εκμετάλλευσης του υπόγειου νερού, με πρόταση έργων τεχνητού εμπλουτισμού

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr